Việt Á

Thể chế “Ăn của dân không từ một thứ gì”
Với vụ án test-kit Việt Á, dư luận đang bức xúc từng ngày với câu hỏi trùm cuối là ai? Thiết nghĩ, dù có trả lời được câu hỏi ấy, nghĩa là có lôi ra ánh sáng tên A tên B nào đó đi chăng nữa thì trùm cuối vẫn không phải là hắn, bởi “trùm cuối” chính là cái thể chế quái thai đã đẻ ra một hệ thống chính trị đầy sâu mọt này.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: