Mai Nguyễn

UAE phóng thành công tàu thăm dò Hỏa Tinh
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đã phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa có tên tàu thăm dò Hy Vọng (Hope), đánh dấu sứ mệnh liên hành tinh đầu tiên do một quốc gia Ả Rập thực hiện. Đây cũng là phi vụ đầu tiên trong ba phi vụ quốc tế bay tới Hỏa Tinh trong năm nay, do UAE, Mỹ và Trung Quốc thực hiện.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: