Little Saigon
Browsing Tag

Facebook

WhatsApp bị giới hạn để tránh tin vịt

NGUYỄN HÒA Công ty Facebook chủ của ứng dụng (app) WhatsApp cho biết là tin nhắn nào đã được gửi đi năm lần, sẽ bị giới hạn được gửi đi cho một người trong một lúc mà thôi, tức là người dùng không thể gửi tin nhắn đó cho nhiều người
Đọc thêm...