15 ngày cách ly hoàn toàn xã hội, những người bán vé số sống ra sao?

Sau lệnh “cách ly hoàn toàn xã hội” của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh“… cuộc sống của những người bán vé số sẽ như thế nào? 15 ngày “bế quan vé số” họ sẽ mưu sinh ra sao?

Chúng ta hãy lắng nghe họ nói.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bail và Bond
Trump bị bắt bỏ tù và phải nộp tiền để được tại ngoại hầu tra – tiếng Anh gọi hành động này là post bond để được bailed out. 
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: