trẻ em

Quảng Cáo
Dạy bé phải hành động khi làm sai, xin lỗi chưa đủ
Câu chuyện của Michelle Woo - phóng viên và biên tập của tạp chí Lifehacker. Từ kinh nghiệm của một người cha, Woo đưa ra một số lời khuyên giúp phụ huynh tạo cơ hội để khi làm sai, trẻ không chỉ xin lỗi bằng lời, mà cần phải hành động để thể hiện sự nhận lỗi của mình.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: