Chủ tịch phường/xã có mức lương tối đa chỉ là $170 /tháng, vậy mà…

Share:
Một trụ sở phường ở Hà Nội. Nguồn: Website phường Ngọc Thụy

Cách tính lương công chức của nhà nước Cộng sản là đưa ra mức lương cơ sở, sau đó quy định mỗi vị trí, chức vụ có một hệ số lương riêng. Và lương của mỗi người nhận được là dùng hệ số lương của họ, nhân với mức lương cơ bản thì ra kết quả mức lương được nhận.

Theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5 Tháng Giêng 2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thì hệ số lương của Chủ tịch UBND thị trấn tại Hà Nội có hai bậc là 2.15 và 2.65

Theo quy định cũ thì mức lương cơ sở là 1.49 triệu đồng/tháng, tương đương $65 thì mức lương Chủ tịch UBND thị trấn tại Hà Nội lần lượt lần lượt là 3.2 triệu đồng, tức tương đương $139 và mức thứ hai là 3.95 triệu đồng, tương đương với $170. Mức lương tháng cao nhất cho Chủ tịch thị trấn ở Hà Nội chỉ bằng 12 giờ làm việc của người Mỹ với mức lương tối thiểu.

Năm 2019, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về việc tăng mức lương cơ sở từ năm 2020 trở đi từ 1.49 triệu đồng, tương đương $65 lên thành 1.6 triệu đồng, tương đương $70.

Như vậy nếu áp theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định thì lương thật nhận của Chủ tịch phường/xã sẽ nhận tương ứng là $149 và $183.

Tuy nhiên, Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12 Tháng Mười Một 2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở vẫn giữ nguyên mức 1.49 triệu đồng/tháng tương đương $65.

Theo thứ tự ưu tiên thì Nghị quyết của Quốc hội có giá trị cao hơn Nghị quyết Chính phủ. Vì thế mức lương của Chủ tịch UBND thị trấn/phường tại Hà Nội cao nhất cũng chỉ là tương đương $170.

Ở Việt Nam, làm chức chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn có thể xây nhà lầu mua xe hơi là chuyện bình thường. Có quan chức cấp phường con có thể cho con đi du học nước ngoài trong khi đó lương cả tháng của các vị này chỉ bằng một ngày làm của người dân Mỹ theo mức lương tối thiểu.

Với mức lương tương đương $170/tháng thì làm sao có thể sống được một tháng này tại Hà Nội? Vậy mà tất cả quan chức cấp xã không ai bỏ việc vì không đủ sống. Với mức lương như vậy thì quan chức nghe lời ông tổng bí thư dạy phải liêm khiết thì lấy gì họ tồn tại? Đấy là nghịch lý.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: