Viết từ bãi máu, trong vũng lửa…

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Elvis Bekmanis/Unsplash

1-

Sàigòn sau Tháng 4, năm “Bảy mươi-lăm”

Bà ngoại lặng im ngồi sâu bóng đêm

Sợ ngày trời sáng đến

Trình công an phường,

Nộp phạt.

Con bế cháu

Bất hợp pháp vượt biên!

2-

Sàigòn, bốn mươi-sáu năm sau

Lặng khóc nấc, nghẹn hơi thở, chận cơn đau

Khu phố đóng, nhà cửa gài, đường công an vây chặt

Sống cách ly!

Chết tại chỗ!

Quyết không được dời di!

3-

Hà Nội anh hùng vang lừng diệt Mỹ

Đảng viên, cán bộ ưu tiên tiêm chủng Hoa Kỳ

Nơi thành phố vinh quang “tên Bác”

Bọn Ngụy thuở nào buộc trả tiền nhận thuốc Bắc Kinh!

4-

Đầu thế kỷ năm xưa

Giữa vũng lửa, đạn pháo nổ, xích xe tăng…

Chim vẫn hót tiếng Tự Do

Trên đường phố kiêu hùng Madrid (1)

Xe bọc thép tràn bừa lên Budapest (2)

Dân tộc Hung hiên ngang dũng liệt phất cờ

Kẻ xâm lăng phải cúi đầu khiếp sợ

Lui quân về biên giới Liên-Xô.

Lính Mỹ cuốn cờ

Nước Mỹ rút quân

Đập cửa!

Phá cửa!

Từng nhà,

Mỗi nhà,

Em gái nhỏ,

Quá nhỏ…

Không khóc nổi em ơi!

Nơi Kabul

(1) Paul Valéry, Nhà Thơ Pháp (1871-1945) viết về Cách Mạng 1936 chống Phát-xít, Tây Ban Nha

(2) Cách Mạng Hung chống Liên Xô, 1956

#5-

Tôi không là cộng hòa

Cũng chẳng hề dân chủ

Chỉ lậm ĐAU nhớ đủ

Từ quê cũ Miền Nam

#6-

Mùa Vu Lan, ở bên mình

Vong linh thất lạc, Sàigòn giới nghiêm

“bác hồ” ngồi lặng nín thinh

Nhìn ra thành phố kiệt cùng – Đúng tên!

#7-

Hà Nội tăng viện xe tăng

Bộ đội, súng đạn ầm ầm vào Nam

Chết với ông! Bọn Sàigòn

“Bảy-nhăm” chưa thấm! Bố mầy giết thêm!

#8-

Thấm đau ngày, tháng hỗn mang

Không nhanh, chẳng chậm vẫn hằng xưa, nay

Đầm đìa bãi máu Afghanistan

Vọng âm khốc uất, kinh hoàng Miền Nam

#8-

Hãy nhìn nơi đây! Hãy trông xuống đây!

Kìa Người-Giết – Người không nương tay

Báo Mỹ ngày rày chạy chữ lớn

80 triệu phiếu bầu, dồn tên Joe Biden.

#9-

Chữ kia, nghĩa ấy vô tri

Con Người bất cập kết lời thi  ca

Lắng nghe suốt cõi ta bà

Vô Thanh Tịch Lặng rung từng sát na

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca!

Vạn Giòng Kinh/Lời Thơ/Tiếng Hát

Nặng không bằng giọt máu lệ em thơ!

… 

Phan Nhật Nam

30 Tháng Tư 1975 – 15 Tháng Tám 2021

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: