Trung tuần tháng 2-2022, Economist Intelligence Unit (EIU) công bố báo cáo Chỉ số Dân chủ năm 2021. Việt Nam được xếp gần chót bảng, ở vị trí 131. EIU đánh giá mức độ dân chủ dựa trên năm yếu tố: bầu cử, mức độ hiệu quả của chính quyền, tỉ lệ tham gia chính trị, văn hoá chính trị, và quyền tự do cá nhân.

Quảng Cáo

Xem nhiều nhất trong ngày

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo

cuộc đời muôn nẻo đầy ắp những điều muốn kể

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo