10 năm qua, Việt Nam có gần 168,000 đảng viên bị kỷ luật, trong đó có hơn 7,390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng; 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng nằm trong số hơn 170 cán bộ cấp cao do Trung ương quản lý bị kỷ luật.

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo

cuộc đời muôn nẻo đầy ắp những điều muốn kể

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo